Семінар-тренінг «інтерактивні Методи Навчання Дорослих» Інститут Післядипломної Освіти Та Доуніверситетської Підготовки

Олексійко розглядають інтерактивність як історично притаманну властивість екскурсії. Цей метод корисний на початку роботи з дискусійними питаннями та проблемами. Його можна використати на початку уроку для демонстрації розмаїття поглядів на проблему, що вивчається. Використовується після опанування дітьми певною інформацією й усвідомлення ними можливості протилежних позицій щодо її розв’язання. Цей варіант навчання найбільш ефективний для одночасного включення всіх учасників у активну роботу з різними партнерами для обговорення дискусійних питань. Цю технологію застосовують для інтенсивної перевірки обсягу й глибини набутих знань.

інтерактивні методи навчання

Все залежить від бажання, креативності та відкритості вчителя. Найважливішою метою є досягнення взаєморозуміння з учнем і реалізація певної визначеної цілі. Одним з проявів демократії в школі є відповідний підхід до навчання інших. «Демократично» – означає так, щоби в процесі освіти не оминати жодного учня. У монографії на науково-теоретичному і методичному рівнях висвітлено проблему використання інтерактивних методів навчання у вищій школі. Лекція є запланованим і структурованим словесним представленням якогось питання.

Групова Роботи, Застосовуються Дослідницькі Проекти, Рольові Ігри, Йде

Отже, важливо науково обґрунтувати застосування інтерактивних методів навчання та їх практичне використання в екскурсійній діяльності. Крім особистого досвіду, пов’язаного з участю в моделюванні, учні мають також нагоду для системного аналізу відтворюваних лрцояо тести суспільних процесів. Елементом аналізу (так, як у випадку драми) повинні також бути індивідуальні емоції учасників, сприйняття їх поведінки іншими особами, а також розвиток групового процесу, оскільки в процесі моделювання учні працювали в групах.

Вихователям пропонується заохочувати та стимулювати цей потік запитань, бо саме він допомагає дитині природньо розвивати та поглиблювати свої знання. Цей вид праці є традиційним і завжди новим засобом розвитку пошуково-пізнавальної активності учнів, поглиблення знань, удосконалення умінь і навичок, розширення кругозору, формування світогляду. У дослідницькій роботі, яка є дійовим пошуковим методом активізації мислення, основу становить співпраця учнів і педагога. Дослідництво допомагає педагогу краще пізнати своїх учнів, розкрити їхню неповторність, різнобічність інтересів та уподобань, спрямовувати їхню професійну орієнтацію. Створюється ситуація, яка потребує від дітей активного пошуку розв’язань.

Розвиток Комунікативних Умінь І Навичок;

Встановіть зв’язки, залежність між цими об’єктами. Складіть речення з ключовим словом, щоб передати ідею абзацу. Натися, що кожний (кожна) розуміє зміст матеріалу. Наостанку обговоріть та оцініть запропоновані ідеї. Лить учням оволодіти вміннями висловлюватися та активно слухати. Адаптація та використання навчальних ділових ігор.

Метод “займи позицію” допомагає вести обговорення дискусійного питання в класі. Використовую його з метою надання учням можливості висловитися та практикуватися в навичках спілкування. Важливим моментом групової роботи є опрацювання змісту і подання групами результатів колективної діяльності. Залежно від змісту та мети навчання можливості різні варіанти організації роботи групи. Кооперативне навчання – це форма організації навчання в малих групах.

Бажано обрати в групі головуючого, тайм – кіпера (той, хто стежить за часом) та особу, яка ставить запитання, щоб переконатися, що кожен учасник розуміє зміст матеріалу. Незакінчена умова і розв’язання задачі є у підручнику. Вчитель умову задачі закінчує своїм варіантом.

Цей листок вона передає наступній груп, і таким чином, листок ходить по колу до тих пір, поки дана тема не буде вичерпаною. До кожного заняття слід сумлінно готуватися. “Легке” за формою інтерактивне навчання надзвичайно важке для вчителя, адже добитися дисципліни і уваги за рахунок “сидіть тихо! Окрім того, потрібно спланувати впровадження, робити його поступово. “Краще ретельно підготувати кілька інтерактивних занять у навчальному році, ніж часто проводити похапцем підготовлені “ігри” .

• допоміжні (енерджайзери) – включають тоді, коли необхідно зняти напруження, змінити вид діяльності, перейти від одного етапу до іншого. Навчальна аудиторія повинна бути підготовлена до роботи у великих і малих групах. Процес розвитку людської цивілізації на початку третього тисячоліття супроводжується глибокими кризовими явищами.